Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Telepati

For å ta forklaringen av selve ordet først;

Telepati, også omtalt som tankelesing eller tankeoverføring, er å motta informasjon uten å bruke de kjente fem sansene (syn, lukt, berøring, hørsel og smak). Selve ordet telepati avstammer fra de greske ordene “tele” som betyr fjern og “pathos” som betyr følelse. Direkte oversatt, fjernfølelse.

Dette er faktisk noe vi alle gjør hele tiden. Men mange av oss er kanskje ikke så bevisst på at det skjer. Og det kan ofte samfalle med hva vi kaller magefølelse eller intuisjon. Jeg opplever at de fleste kan bekrefte at de enten har tenkt på en person og så ringer han, eller har gått inn i et rom og med en gang følt en trykket/oppløftet stemning eller bare visst hvordan en person har hatt det. Å sende og/eller motta informasjon via telepati er altså en gudegitt gave vi alle har. Men hos mange er evnen blitt "sløret" i oppveksten og mange stenger av helt eller delvis for denne type kommunikasjon. De små glimtene man har i hverdagen, blir ofte bortforklart med tilfeldigheter. Men evnen kan trenes opp igjen om man ønsker det. Det blir som med en muskel, dess mer du trener, dess sterkere blir du. Og med en god porsjon tålmodighet, tillit til seg selv og ikke for høye krav, er du på god vei. En må våge å feile for å bli dyktig.  

Telepati fungere utenfor tid og rom. Den påvirkes derfor ikke av avstand eller fysiske hindringer. Kommunikasjonen er toveis, det vil altså si at en kan både sende og motta informasjon. Det er også et universelt språk som går på tvers av nasjonalitet og art.

"Vi lever i et energifelt som ikke bare består av våre egne tanker og følelser, men av alle andres også"

- Professor N. Khoklov-

Hvordan dyr formidler

Dyr formidler telepatisk informasjon på flere måter og tar i bruk det sanseapparatet vi har. De kan sende gjennom bilder og følelser og påvirke dyretolken på flere måter slik at han forstår hva det vil formidle. Dyretolken kan oppleve å kjenne smerter i kroppen sin eller kjenne på ulike følelser-ofte sammen med bilder. Mye av informasjonen dyret sender, kan også bli "omgjort" til ord og setninger i dyretolkens bevissthet.

Slik jeg forstår det, er det alltid en årsak til et dyrs adferd. Og jeg har opplevd mange adferdsproblem hos dyr bli borte når de har fått formidlet hva dette handlet om. Sykdomsbildet kan også endre seg til det bedre eller dyret blir helt frisk. Og det er jo fantastisk og kan virke på mange som et mirakel, men årsaken bak er stort sett logisk og da blir også endringen i sykdomsbildet logisk.

Når et dyr skal formidle informasjon til meg, benytter det seg ofte av mine erfaringslager for å beskrive noe på en måte slik at jeg klarer å forstå hva det dreier seg om.

For eksempel; viss dyret skal formidle ensomhet, så trykker det på mine knapper fra opplevelser jeg har hatt om ensomhet, slik at jeg kan kjenne på følelsen, oppleve hvordan det har det, eller i det minste forstå hva det snakker om. Viss jeg aldri har opplevd ensomhet, vil det være vanskelig for dyret å få formidlet denne følelsen til meg, fordi jeg innehar ikke forståelsen eller opplevelsen av hva “ensomhet” er.

Dette er en av grunnene til at dyretolker kan få opp forskjellig informasjon fra det samme dyret. Men det betyr nødvendigvis ikke at informasjonen er feil. For å utdype det nærmere; la oss si at dyret er en bløtekake. Denne kaken består av flere lag, et jordbærlag, bunn, et kremlag, pynt osv. Når flere tar kontakt med samme dyr, kan en person få informasjon om jordbærlaget, en annen om pynten, to får kontakt med kremlaget osv. Det er likevel det samme dyret! Det som skjer er at dyretolkene får informasjon ut fra det nivået de befinner seg på, samt sin erfaringsbakgrunn.