Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Dyrekommunikasjon

Samtale med et dyr kan være en vakker og gjennomgripende opplevelse men også en øyeåpner. Dyr har en dybde og innsikt som jeg ikke ante var mulig og jeg er ydmyk over å få være en link mellom dem og eier eller direkte til meg selv. Jeg ser nå i ettertid hvor mye de har bidratt til å åpne hjertet mitt og få dypere innsikt i meg selv. Mye av æren skal jeg gi min kjære Frøken Julie, men alle jeg har pratet med har vist meg vei. Hvert dyr jeg gjør en samtale med i forbindelse med eier, har også et viktig budskap til meg. Vi har alle gaver å gi hverandre, dyr, eier og meg. Jeg er svært takknemlig for alle som kommer min vei! Og jeg ser hvor mange dyr og eier som har opprettet en bedre forståelse dem i mellom, slik at begge har fått det bedre.

Dyr kan ofte prate om sine fysiske plager eller hva som eventuelt feiler det, og dette kan være et fint supplement i tillegg til dyrlege. Noen ganger har også dyret selv en dypere innsikt i årsaken bak en fysisk situasjon og kan foreslå flere behandlingsformer for å hjelpe det på veien.

Mange dyr er svært takknemlige for å få en stemme og å bli hørt og det er også viktig at vi respekterer hva det sier når vi har bedt det om å ytre seg. For hva er ellers poenget? Noen ganger kan det dyret ber om virke urimelig og nesten umulig, men det er likefullt svært viktig. Dyret ser også kanskje en større sammenheng enn det vi gjør i øyeblikket. Å ha tillit til dyret er et viktig nøkkelord.

Dyr er svært sensitive og kjærlighetsfulle skapninger. De senser alt som er rundt seg og fanger lett opp menneskers situasjon og følelsemessige blokkeringer. Siden de svært gjerne vil hjelpe oss, slik at vi kan få det bedre, kan det ofte komme personlig informasjon i samtalen. Det er det litt ok å være forberedt på. Min kjære Frøken Julie har mang en gang vinklet samtalen over på meg når jeg har hatt en intensjon om å finne ut hvorfor hun gjør som hun gjør, for eksempel.

Savnede dyr

Samtale med et dyr kan være en vakker og gjennomgripende opplevelse men også en øyeåpner. Dyr har en dybde og innsikt som jeg ikke ante var mulig og jeg er ydmyk over å få være en link mellom dem og eier eller direkte til meg selv. Jeg ser nå i ettertid hvor mye de har bidratt til å åpne hjertet mitt og få dypere innsikt i meg selv. Mye av æren skal jeg gi min kjære Frøken Julie, men alle jeg har pratet med har vist meg vei. Hvert dyr jeg gjør en samtale med i forbindelse med eier, har også et viktig budskap til meg. Vi har alle gaver å gi hverandre, dyr, eier og meg. Jeg er svært takknemlig for alle som kommer min vei! Og jeg ser hvor mange dyr og eier som har opprettet en bedre forståelse dem i mellom, slik at begge har fått det bedre.

NYTT:

Jeg har nå inngått et samarbeid med Ingeborg Landa i slike saker. Sammen kan vi få tak i flere puslebiter og få et tydeligere bilde av situasjonen, noe som effektiviserer søket etter dyret. Ingeborg Landa er ikke ferdig utdannet dyretolk enda, men likefullt svært dyktig. Hun har også et høyt moralsk og etisk ståsted. Jeg er veldig takknemlig og glad over å ha henne med på laget.

Jeg vil fremdeles fungere som kontaktperson og formidler. Oppdragene er gratis for en periode, slik at de som tar kontakt er fullstendig klar over at vi trener for å bli dyktigere og mer presise.

Husk; vi legger ned mye arbeid i det vi gjør. Vi ønsker å bli bedre og til enda større nytte for dyrene.

Ønsker du vår hjelp for å finne et savnet dyr, er dette viktig:

Du forplikter deg til å ta den informasjonen som kommer seriøst og til å gå å lete etter dyret så snart du har fått mulig tilholdssted, da dyret sannsynligvis forflytter seg.

Du forplikter deg også å gi tilbakemelding til meg - uansett! Dette er eneste måten vi kan lære på.

Døde dyr

Jeg har mange ganger pratet med dyr som har gått bort, både mine egne samt andres. For meg har det vært svært godt å få kontakt med egne dyr, avklarende og kjærlighetsfullt. Og det opplever jeg også at eierene synes. Mange opplever at det blir lettere å gå videre.

Ønsker du en samtale med et dyr som har gått bort, ta kontakt.

  • Ønsker du å lese mer om telepati og hvordan dyr formidler informasjon, kan du lese her.

  • Her kan du lese om min etikk

En kan bare se riktig med hjertet.

Det vesentligste er usynlig for øyet.

~Antoine De saint Exupèry~