Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Auratransformasjon™/ Auraendring™

En Auratransformasjon™ er en gjennomgripende og permanent endring av ens aura og utstråling. Den gamle tids aura blir opplyst og oppløst og indigoauraen blir integrert. En Auratransformasjon™ forener intuisjonen med handlekraften og forsterker en persons utstråling og gjennomslagskraft. Du får mulighet til større livsglede, overblikk og grensesetting. Som menneske hviler du mer i deg selv. Før 1987 ble alle født med den gamle aurastrukturen med 7 chakra (energisenter) og 4 energilegemer i tillegg til det fysiske legemet. 

Ved en Auratransformasjon™ går de 7 chakrane sammen til 3:

- kronechakra + pannechakra= nytt og sterkere pannechakra

- halschakra + hjertechakra= nytt og sterkere hjertechakra

- solar plexus + harachakra + rotchakra = nytt og sterkere harachakra

Nå finnes det to energilegemer i tillegg til kroppen; balanselegemet og åndslegemet (det høyere mentallegemet). Balanselegemet er svært magnetisk og beskyttende, og kobler åndslegemet og intuisjonen direkte sammen med den fysiske kropp. Intuisjonen forenes altså med handlekraften.

Balanselegemet har en grunnfarge av indigo, og kalles derfor indigoaura. Men den er full av falsetter og kan defor stråle i alle farger alt etter sinnstemning. Alle barn født fra 1995 er født med indigoaura.

En Auratransformasjon™ er for alle voksne som på en eller annen måte kjenner en begrensning i sitt indre og for de som ønsker et løft i sin personlige utvikling og leve sitt liv i større bevissthet. Er du forelder eller omgås du barn i ditt daglige arbeid, vil en Autratransformasjon™ kunne utvikle og forbedre ditt samspill og kommunikasjonen med barna.

Aura:

Ordet aura kommer fra latin og betyr utstråling eller glorie. En aura består av fint vibrerende energier i og rundt kroppen på alle mennesker. Den avspeiler det enkelte mennesket, hvordan det har det, helsetilstand og belyser ubalanser og blokkeringer. Det er dette energifelt vi refererer til når vi snakker om en persons utstråling.

Barn & Ungdom

Barn og ungdom som er født fra 1987 til 1994/-95 har både den nye og den gamle energistrukturen i sitt system. Det kan for mange av disse oppleves som å ha en fot i hver leir; der den ene leiren forteller dem at de skal høre på autroiteter og være snille og veloppdragne, og den andre at de skal være opprørsk og gå helt deres egne veier i livet.

- De som velger å høre på autoriteter, ender ofte opp med å adoptere foreldrenes idealer og måter å gjøre ting på, selv om de innerst inne har tanker og ønsker om å gjøre ting annerledes. De kan virke rolige og tilfredse utad men mangler ofte handlekraft. Og kan både føle seg fremmed for andre, ikke føle seg forstått og mangle tilhørighet.

- De som går deres egne veier og følger sin vilje, har mye av den nye personlige gjennomslagskraften i seg, men har ikke indigostrukturen fullt intigrert i sitt system og mangler derfor evnen til å sette grenser for seg selv og andre. De kan derfor oppfattes som både utagerande og direkte i forhold til sine omgivelser og blir ofte omtalt som problembarn.

Disse unge trenger ikke en full auratransformasjon da de allerede har indigoenerigen i sitt system, men de vil ha stor utbytte av en Aurajustering™, da de mangler beskyttelsen og evnen til å sette grenser for seg selv og andre. En Aurajustering™ vil få dem i balanse og sitt personlige potensiale fram i lyset.

Auraformidler™:

En Auratransformasjon™ utføres av en Auraformidler™ som er i besittelse av en stor healende kraft og en dyp indre balanse. Auraformidleren jobber i motsetning til de fleste healere med balanseenergi fremfor å jobbe med rent lys, og får i forbindelse med Auratransformasjonen™ balansen så fullstendig intigrert i klientens energisystem at vedkommende snart vil slutte og se verden og tingene omkring seg som sorte eller hvite. Du får nemlig balanse både i ditt energifelt, det vil si din aura og utstråling, samtidig som du oppnår en dyp indre balanse som ikke kan forklares med ord. Den må simpelthen føles!

Før en Auratransformasjon™

Det er viktig at du på forhånd er informert om de personlige konsekvenser av en Auratransformasjon™. Det er derfor anbefalt at du har lest en av Anni Sennovs bøker, da det er ok å ha god kunnskap om hva dette dreier seg om, samtidig som man i prosessen kjenner etter at en virkelig er klar for en slik permanent endring som en auratransformasjon er. Denne boka anbefales:

- ”Krystalbørn, Indigobørn og fremtidens voksne ” (av Anni Sennov)

Boka kan du kjøpe gjennom meg til redusert pris!

Anbefaler også den siste boken av Anni Sennov:

- ”Krystalmennesket & Krystalliseringsprocessen” (utgitt juni 2009).

Kanskje først og fremst for Auratransformerte men også for alle som synes dette er interessant. Mange som får en Auratransformasjon™ idag har enten begynt å krystallisere i aura og/eller i kroppen eller begynner å krystallisere så snart de får en Auratransformsjon™.

Det er viktig å understreke at en auratransformasjon ikke fjerner eller løser alle problemene for deg, men vil sette deg i bedre stand til å løse dem selv.

Det frarådes å få gjort en AuraTransformasjon™ om du bruker medisiner eller alkohol for angst, depresjon eller lignende.

Hva koster en Auratransformasjon™?

Del 1: AuraTransformasjon™ (healing og integrering av ny aurastruktur).

Varighet 2-3 timer

Pris: 1700,- NOK

Del 2: Balansering (gjøres 1-2 uker og innen en måned etter AuraTransformasjonen™)

Denne delen kan gjøres av en annen Auraformidler™

Varighet ca 1 time

Pris: 700,- NOK

Det er i noen tilfeller behov for en eller flere balanseringer. Denne balanseringen varer 1-1 ½ time og koster 650,- NOK

Oppsummering

 • Integrering av indigoauraen
 • De 7 chakraene går over til 3 chakra
 • Fra 1987-1994/95 ble alle barn født med blandingsaura
 • Alle barn født fra årsskiftet 1994/95 er født med indigoaura.
 • Det blir satt fart på ens personlige utvikling
 • AuraTransformasjonen™ fjerner eller løser ikke alle ens problemer og fritar deg ikke for ansvaret for deg selv og din fortsatte utvikling.
 • En får bedre intuisjon og større overblikk
 • Intuisjonen og handlekraften begynner å samarbeide, så man ofte får større handlekraft
 • Utstrålingen og den personlige gjennomslagskraften blir forsterket
 • En Auratransformasjon™ blir utført av en Auraformidler™
 • Klienten får balanse både i sitt energifelt, altså vedkommendes aura og utstråling, samtidig som han/hun oppnår en dyp indre balanse.
 • En lar seg ikke stoppe av større eller mindre motstand fra omverdenen
 • En blir mer tro mot seg selv og sine behov
 • En blir i bedre stand til å definere seg selv som menneske og markere sine egne grenser ift. Omverdenen
 • En blir mer livsglad og lar seg ikke like lett diktere av andre menneskers skjulte dagsorden
 • En blir bedre til å leve i nuet og være spontan
 • En skal ha lest en av Anni Sennovs bøker på forhånd, før du bestemmer deg for å få gjort en AuraTransformasjon™
 • Det frarådes å få gjort en AuraTransformasjon™ om du bruker medisiner (eller alkohol) for angst, depresjon og lignende.

For informasjon og bestilling av time, ta kontakt:

Lillian Røssland

e-post: [email protected]

Mobil: 934 56 214